EvoScope is een project van Naturalis Biodiversity Center, Universiteit Leiden en de gemeente Leiden.

Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door Herman Berkhoudt, tenzij anders vermeld.

Logo en illustraties © Niels Kerstes 2018.